Artikel | Intelligent Investment

Wijzigingen aan het EPC in België: welke impact op uw vastgoedinvesteringen?

Vanaf oktober 2022 kunnen eigenaars van appartementen en huizen in België die een bepaald niveau van EPC (energieprestatiecertificaat) overschrijden, hun huur niet langer indexeren. Wij helpen u het uit te zoeken.

augustus 18, 2023

Door Pierre Goffin

Ongelijke huurindexering per regio

Als u eigenaar bent van een of meerdere woningen in België, zal het u zeker zijn opgevallen: sinds oktober 2022, en voor een hernieuwbare periode van één jaar, dient het energieprestatiecertificaat als basis voor de huurindexering. Met andere woorden, de letter vermeld op het certificaat, die de energieklasse van uw pand bepaalt, heeft nu een invloed op de mogelijke indexering van de huurprijs.

Er zijn echter duidelijke regionale verschillen in de betekenis van de letters en het percentage van de huurindexering volgens energieklasse, naargelang de woning zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Wallonië of Vlaanderen bevindt. Deze vreemde situatie leidt tot inconsistenties op nationaal niveau en maakt vergelijkingen ingewikkelder.

Laten we een concreet voorbeeld nemen: u bezit twee appartementen die u verhuurt, een in Elsene en de andere in Wemmel. Voor dezelfde energieprestatie (220kWh/m²/jaar) en volgens de geldende regels, kunt u uw huur in Wemmel (EPC C) met 100% verhogen, terwijl de huurindexatie in Elsene (EPC E) maar van 50% kan zijn. En als u de drempel van 380 kWh/m²/jaar overschrijdt, kan alleen in Vlaanderen uw huur geïndexeerd worden.