Het melden van misstanden

Wij zijn zeer trots op de reputatie van CBRE voor het handhaven van de hoogste ethische en professionele standaarden. Het is een belangrijke reden voor het succes van ons bedrijf, dat afhankelijk is van het naleven van de waarden in onze Standards of Business Conduct

Indien er sprake is van  van mogelijk wangedrag van werknemers en externe belanghebbenden verneemt CBRE deze graag om te kunnen onderzoeken en passende maatregelen te nemen, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. CBRE hanteert een zero-tolerancebeleid inzake vergelding, dat betrekking heeft op alle zorgen die te goeder trouw worden geuit, zelfs als die zorgen later onjuist of ongegrond blijken te zijn. 

CBRE respecteert en leeft de EU-richtlijn inzake de bescherming van klokkenluiders en alle toepasselijke lokale wetten ("Klokkenluiderswetgeving") na. Voor meer informatie over uw bescherming tegen vergelding en de reikwijdte van overtredingen onder de Klokkenluiderswetgeving, klik hier

Gebruik de onderstaande meldingskanalen alleen om mogelijk wangedrag te melden dat valt onder de Klokkenluiderswetgeving of in strijd is met onze Zakelijke gedragsnormen. Als u een klacht heeft over CBRE-diensten, neem dan rechtstreeks contact op met de directeur of het team dat verantwoordelijk is voor uw instructie.

Rapportagekanalen

Er zijn twee meldingskanalen beschikbaar.Wij zullen luisteren en adequaat reageren, welk kanaal u ook kiest.

  1. Meld online of telefonisch (anoniem indien lokale wetgeving dit toestaat) via de CBRE Ethics HelpLine, die door een onafhankelijk bedrijf wordt beheerd en 24/7 beschikbaar is in elk land waar wij zaken doen. Meldingen van ernstig wangedrag die via de CBRE Ethics HelpLine worden gedaan, worden ontvangen en behandeld door gekwalificeerde en ervaren onderzoekers binnen de trustfunctie van CBRE.
  2. Meld online, dien een terugbelverzoek in of vraag een persoonlijk gesprek aan via de CBRE EU-klokkenluiderslijn, die door een externe dienstverlener wordt beheerd voor specifieke EU-landen. Alle meldingen worden lokaal behandeld en onderzocht.

Externe kanalen

CBRE moedigt aan om alle zaken intern te melden via de CBRE Ethics HelpLine of de CBRE EU Klokkenluiderslijn. Alle meldingen worden uiterst serieus en snel behandeld. Indien u dat wenst, kunt u echter ook melding doen bij de relevante autoriteiten binnen uw rechtsgebied volgens de toepasselijke wetgeving. De huidige informatie is online beschikbaar.