Artikel | Future Cities

Energy Performance of Building Directive: belangrijkste veranderingen

Op 14 maart 2023 heeft het Europees Parlement de amendementen aangenomen op het voorstel van het Energy Performance of Building Directive (EPBD) dat de Europese Commissie in december 2021 heeft herschikt. Wat betekent dit voor de vastgoedsector?

maart 29, 2023

Energy Performance of Building Directive

De door het Parlement aangenomen tekst vormt een sterke verbetering van de oorspronkelijke tekst van de Commissie en stelt een ambitieuzer engagement van de vastgoedsector voor bij het bereiken van de doelstellingen voor het koolstofvrij maken tegen 2050 en roept op tot meer veerkrachtige en duurzame bouwpraktijken. 

Een belangrijke stap naar decarbonisatie

De tekst is baanbrekend. Niet alleen vanwege de verschillende innovatieve instrumenten die onder meer worden ingevoerd om het bestaande Europese gebouwenbestand koolstofvrij te maken en de algemene prestaties ervan te verbeteren. Maar vooral omdat het concept "energieprestaties van gebouwen" wordt vervangen door een meer omvattende "milieuprestaties gedurende de gehele levenscyclus van gebouwen". En dit voor het eerst in een EPBD.

In overeenstemming met deze nieuwe interpretatie zullen de prestaties van gebouwen worden beoordeeld en gecertificeerd – zowel voor nieuwbouw als voor renovaties – rekening houdend met het aardopwarmingsvermogen tijdens de levensduur van het gebouw. Bovendien zullen er ook minimumeisen inzake binnenhuiscomfort (bv. thermisch, visueel en akoestisch comfort) en binnenluchtkwaliteit worden ingevoerd.

Uitgebreidere energieprestatiecertificaten

In overeenstemming met dit nieuwe inzicht in de prestaties van gebouwen zullen energieprestatiecertificaten (EPC's) informatie verschaffen over zowel de operationele als de opgenomen koolstofemissies gedurende de levenscyclus van een bepaald gebouw, alsmede over de kwaliteit van het binnenmilieu.

Binnen de EPC's zal een herziene schaal van energiecategorieën worden ingevoerd, gaande van "A" tot "G", waarbij "A" staat voor een emissievrij gebouw. Daarnaast zou een "A+"-categorie kunnen worden ingevoerd voor koolstofpositieve gebouwen of gebouwen die meer broeikasgasemissies absorberen dan zij tijdens hun bouw en exploitatie uitstoten. In dit verband wordt in de gewijzigde tekst van het Directive het belang onderstreept van het gebruik van weinig vervuilende bouwtechnologieën, passieve koel- en zonnetechnologieën en koolstofopnamestrategieën. 

Invoering van renovatiepaspoorten voor gebouwen

Naast de aandacht voor nieuwbouw (bijvoorbeeld emissievrije gebouwen ten laatste tegen 2028) is de tekst ook gericht op het koolstofvrij maken van bestaande gebouwen en stadswijken. In dit verband zijn instrumenten ingevoerd zoals renovatiepaspoorten voor gebouwen, geïntegreerde wijkrenovatiepraktijken, connectiviteit van gebouwen, duurzame mobiliteit en beleid inzake gegevensuitwisseling. 

Renovatiepaspoorten voor gebouwen kunnen dienen als doeltreffende instrumenten om het koolstofvrij maken van het bestaande Europese gebouwenbestand te vergemakkelijken en te monitoren. Ze zijn bedoeld om eigenaars, eindgebruikers of beleggers te informeren over specifieke renovatiepraktijken die erop gericht zijn bestaande gebouwen koolstofvrij te maken en tegelijkertijd hun algemene duurzaamheid en binnenluchtkwaliteit te verbeteren. 

Maatregelen ter vermindering van de totale koolstofemissies gedurende de levenscyclus van bestaande gebouwen kunnen daarom worden beoordeeld door de economische en technische haalbaarheid en hun effect op het beheer en het comfort van het gebouw tegen elkaar af te zetten.

Wat komt er nu?

In de komende maanden zullen de door het Europees Parlement aangenomen amendementen worden getoetst door de Raad van Europa, die de tekst dan kan aanvaarden of nog verbeteren. Niettemin is de basis voor een ambitieuze en vooruitziende richtlijn die een antwoord moet bieden op de grootste uitdagingen van de bouwsector, reeds gelegd.

Gerelateerde diensten