Nauwkeurige en betrouwbare waarderingen zijn essentieel voor een goedwerkende en transparante vastgoedmarkt. De waarderingen en taxaties van CBRE leveren voordelen op voor belanghebbenden door verminderde onzekerheid en groter begrip van prestaties van het actief binnen de bredere markt.

Om de beste waarderingsresultaten toe te passen, combineren we kennis van de lokale markt met onze eigen wereldwijde standaard van procesmanagement en gegevenstoegang. Wij gebruiken de nieuwste technieken in een goedontwikkeld proces om te zorgen voor consistente topprestaties. Daarnaast zijn onze waarderingen en taxaties in overeenstemming met de laatste fiscale en financiële regelgeving.

Ons team is nauwkeurig, efficiënt en werkt altijd met uw bredere bedrijfsdoelen in het achterhoofd. Hierdoor bent u in staat om financiële middelen te krijgen, onderbouwde strategische beslissingen te nemen en accurate statutaire verslagen te maken.

CBRE beschikt over een speciaal team voor het verlenen van waarderingsadvies aan zakelijke bezetters. Onze reputatie is gebouwd op langdurige relaties, betrouwbaar advies en consistent service van hoge kwaliteit. 


Belangrijkste diensten


Formele waarderingen voor administratie
 • Activa onder erfpacht en langdurige huur
 • Erfpachtverplichtingen
 • Waardeverminderingstest

Gevolgen voor waarde van initiatieven m.b.t. activamanagement

 • Herstructurering van huren
 • Planning en ontwikkeling

Ondersteuning bij transactie
 • Geborgde huurwaarderingen
 • Advies voorafgaand aan ver- of aankoop
 • Fusies en overnames

Overdracht van zakelijk pensioenfonds


Allocatie van aankoopprijs


Onze experts bieden:
 • Een optimaal beheerde waarderingsdienst
 • Gestandaardiseerde waarderingsmethode en -rapportage
 • Waarderingspecialisten die de behoeften van bezetters begrijpen
 • Internationale en Belgische ervaring