Wereldwijd Webprivacy- en Cookiebeleid

Laatste update: 20 februari 2020

Gelieve zorgvuldig door te lezen.

CBRE Group, Inc. , samen met zijn dochterondernemingen (gezamenlijk “ CBRE ”, “ we ”, “ wij ” of “ ons ”), erkennen het belang van het beschermen van uw privacy. Ons Wereldwijd Webprivacy- en cookiebeleid (“ Beleid ”) is van toepassing op uw gebruik van onze wereldwijde openbare websites (gezamenlijk de “ website ”), evenals op uw professionele interacties met CBRE-werknemers. Dit beleid is ontworpen om u te helpen begrijpen hoe wij uw persoonsgegevens en uw keuzes in het nemen van geïnformeerde beslissingen verzamelen, gebruiken, veiligstellen en vrijgeven wanneer u gebruikmaakt van de website. Wij beschrijven ook hoe u contact met ons kunt opnemen over onze privacypraktijken.

 1. Algemeen Webprivacybeleid

  1. Uw aanvaarding door uw gebruik

  2. De types informatie die wij verzamelen

  3. Hoe wij uw informatie gebruiken

  4. Informatie die wij van derden over u ontvangen

  5. Derden met wie wij uw persoonlijke informatie delen

  6. Internationale gegevensoverdrachten

  7. Beveiliging

  8. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke informatie

  9. Uw privacyrechten

  10. Wijzigingen in dit beleid

  11. Functionaris voor gegevensbescherming

 2. Cookiebeleid - Automatische verzameling van gegevens

  1. Ons gebruik van cookies

  2. Volgen van prestaties

  3. Uw cookievoorkeuren beheren

 3. Contact

 1. Algemeen Webprivacybeleid

  1. Uw aanvaarding door uw gebruik

   Dit wereldwijd Webprivacybeleid beschrijft hoe CBRE bepaalde persoonlijke informatie die het bedrijf verkrijgt via deze Website verzamelt, gebruikt en openbaart. Let erop dat, in de mate zoals toegelaten door de toepasselijke we tgeving, uw gebruik van deze Website uw kennis en aanvaarding aangeeft van de voorwaarden van dit wereldwijd Webprivacybeleid . Dit wereldwijd Webprivacybeleid is opgenomen in, en maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden, die uw gebruik van de Website in het algemeen regelen.

  2. De types informatie die wij verzamelen

   De soorten persoonsgegevens die wij over u kunnen verzamelen of die u naar keuze aan ons kunt toesturen, zijn:

   • Contactgegevens (zoals uw naam, postadres of e-mailadres en telefoonnummer)

   • Met betrekking tot onze wervingsactiviteiten, uw professionele informatie (zoals uw naam, zakelijke e-mail, zakelijke telefoon, bedrijfsadres, land waarin u zakendoet, uw branche, functie of rol)

   • Accountinformatie (zoals gebruikersnaam of wachtwoord)

   • Klantrelatiegegevens (zoals zakelijke contactgegevens, land waarin u zakendoet, uw branche, functietitel of rol, gegevens inzake professionele interacties en relaties, waaronder uw primaire CBRE-contacten en uw geschiedenis van interacties met CBRE, uw contactvoorkeuren en informatie die u ons verstrekt en die ons helpen bij het beheren van de zakelijke relatie, zoals de soorten investeringen waarin u geïnteresseerd bent)

   • Online identificatoren (zoals de reclame-ID van uw mobiele toestel en geo-locatiegegevens)

   • Informatie over uw gebruik van onze websites. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie

   Daarnaast verzamelen we de volgende informatie over u van derden:

   • Uw sociale media-interacties met ons (bijvoorbeeld wanneer u een bericht “leuk vindt” op sociale mediaplatformen)

   • Technische informatie van advertenties die we plaatsen op websites van derden (zoals uw IP-adres, browsertype en -versie, toestelidentificatienummer, locatie en tijdzone-instelling)

  3. Hoe wij uw informatie gebruiken

   Communicaties met u - Aanbiedingen en diensten waarin u interesse heeft getoond:

   Wanneer u deze Website bezoekt of er zakelijke transacties op uitvoert, dient u zich mogelijk te registreren bij ons of wordt u verzocht ons persoonsgegevens en rekeninggegevens te verstrekken. Wanneer u ons deze informatie verstrekt, kunnen wij deze gebruiken om contact met u op te nemen over de aanbiedingen of diensten waarin u interesse heeft getoond. CBRE heeft een legitiem zakelijk belang om de persoonlijke informatie die wij van u verzamelen, te gebruiken om dergelijke aangevraagde diensten te leveren. Daar waar wij ons beroepen op uw toestemming, zullen wij u wensen echter respecteren wanneer u ons kenbaar maakt dat u niet wilt dat wij deze informatie gebruiken om nader contact met u op te nemen (door naar onze afmeldprocedure te gaan die hieronder wordt beschreven).

   Communicaties met u - Nieuwsbrieven en marketingdoeleinden:

   Om onze gebruikers en klanten geïnformeerd te houden over ons laatste nieuws, producten en diensten, kunnen wij e-mails en marketingcommunicaties versturen naar het e-mailadres dat u ons heeft verstrekt toen u zich registreerde op onze Website of informatie bij ons opvroeg. CBRE voldoet aan de toepasselijke wetgeving bij het gebruik van uw persoonlijke informatie voor dit doel, en rekent waar van toepassing (zoals in de EU) op uw toestemming. U moet er rekening mee houden dat wij soms samenwerken met derden om marketingcommunicaties te versturen die de producten en diensten van een derde aanbevelen (bijvoorbeeld die van onze zakelijke partners), naast onze eigen producten en diensten. Indien u ervoor kiest om zich aan te melden voor een van onze e-maillijsten, nieuwsbrieven of ander promotieaanbod en later besluit dat u dergelijke nieuwsbrieven of promotie-e-mails niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden door de instructies op te volgen die staan vermeld in elke e-mail die wij naar u versturen (of door gebruik te maken van de afmeldingsprocedure zoals hieronder beschreven).

   Professionele interacties met u – Klantrelatiebeheer:

   We kunnen uw klantrelatiegegevens gebruiken (bijvoorbeeld verzameld via een visitekaartje aan een CBRE-werknemer of wanneer u met een werknemer van CBRE communiceert via telefoon of e-mail) om u te voorzien van de diensten die u aanvraagt en onze relatie met u te beheren. We kunnen voor onze interne gegevensanalysedoeleinden ook bepaalde geanonimiseerde en samengevoegde gegevens over onze klanten gebruiken. CBRE heeft een legitiem zakelijk belang om de persoonlijke informatie die wij van u verzamelen, te gebruiken om dergelijke aangevraagde diensten te leveren en om onze klanten beter te kunnen dienen. Met uw toestemming kunnen wij u informatie of diensten van promotionele aard sturen waarvan wij denken dat deze relevant zijn voor u.

   Andere toepassingen:

   Wij kunnen de persoonsgegevens die wij over u verwerven ook gebruiken voor de volgende doeleinden:

   • Het uitvoeren, evalueren en verbeteren van onze activiteiten (waaronder het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; het beheren van onze communicaties; het bepalen van de doeltreffendheid en het optimaliseren van advertenties; het analyseren van onze producten, diensten, websites, mobiele applicaties en ander digitale bedrijfsmiddelen; het faciliteren van de functionaliteit van onze websites, mobiele applicaties en andere digitale bedrijfsmiddelen)

   • Het voorbereiden en verstrekken van samengevoegde gegevensrapporten, waaronder mogelijk geanonimiseerde informatie

   • Het opleggen van onze Algemene Voorwaarden of andere wettelijke rechten

   Wij kunnen de informatie ook op andere wijzen gebruiken waarvoor wij een specifieke kennisgeving verstrekken op het moment van verzameling. Als u bezwaar maakt tegen ons gebruik van informatie op andere manieren kunt u een e-mail sturen naar [email protected] .

  4. Informatie die wij van derden over u ontvangen

   Inhoud van derden:

   We kunnen inhoud op onze Website voorstellen of integreren, zoals eigendomslijsten, die door onze externe leveranciers worden verstrekt. Deze inhoud kan links bevatten naar andere websites die niet door CBRE worden beheerd of kan persoonlijke informatie vragen. Deze inhoud kan bijvoorbeeld om een e-mailadres vragen om u te abonneren op waarschuwingen of een lijst met een vriend te delen. Deze informatie wordt verzameld door onze leveranciers en niet door ons. In sommige gevallen kunnen deze leveranciers de persoonlijke informatie die ze van u verzamelen met ons delen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van onze leveranciers. Wij raden u aan om hun privacybeleid door te nemen om te begrijpen hoe ze de persoonlijke informatie die u aan hen verstrekt, zullen gebruiken en delen.

   Gebruik door derden:

   U kunt ook afzonderlijk uw informatie delen met andere websites of entiteiten, bijvoorbeeld voor het creëren van professionele marketinglijsten, het ontvangen van speciale aanbiedingen en promoties van de bij hen aangesloten bedrijven. Deze websites of entiteiten kunnen uw informatie met ons delen . CBRE is niet verantwoordelijk, en aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien een partner of andere website of entiteit informatie over u verzamelt, gebruikt of deelt in strijd met het eigen privacybeleid of de geldende wet.

   Marketinggegevens:

   Waar de toepasselijke wetgeving dat toelaat, kunnen wij marketinggegevens kopen van derden en deze toevoegen aan onze bestaande database voor meer gerichte advertenties en om relevante aanbiedingen te verstrekken waarvan wij denken dat u daar interesse in heeft. Wij kunnen deze marketinggegevens ook in verband brengen met de persoonlijk identificeerbare informatie die u ons verstrekt.

  5. Derden met wie wij uw persoonlijke informatie delen

   Derden voor Retargeting-advertenties:

   In sommige gevallen zullen we informatie over hoe u onze Website gebruikt, delen met externe leveranciers om u relevantere advertenties aan te bieden. Onze leveranciers kunnen bijvoorbeeld uw browse-activiteit op onze website volgen met behulp van cookies om u advertenties te laten zien op basis van uw interesses wanneer u op het web surft of sociale media gebruikt. Onze leveranciers zullen in sommige gevallen ook informatie met ons delen over uw browse-activiteit op onze Website voor analytische doeleinden. CBRE rekent op uw toestemming voor dergelijke verwerking van uw persoonlijke informatie. Meer informatie over deze cookies, waaronder hoe u uw toestemming kunt verstrekken of intrekken, vindt u in ons Cookiebeleid hieronder.

   Dienstverleners:

   Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met bedrijven die als onze erkende vertegenwoordigers onze diensten leveren, waaronder de volgende categorieën van dienstverleners:

   • aanbieders van infrastructuur en IT-diensten, waaronder cloudserviceproviders

   • marketing-, reclame- en communicatiebureaus

   • externe auditeurs en adviseurs

   • aanbieders van cookieanalyse

   • online adverteerders

   • leveranciers van diensten inzake websitetesten/analyse

   Elke dienstverlener moet ermee akkoord gaan redelijke beveiligingsprocedures en praktijken te implementeren en te handhaven die passen bij de aard van de informatie om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, vernietiging, gebruik, wijziging of openbaring. Omdat wij internationaal opereren, kunnen wij uw informatie overdragen aan landen of rechtsgebieden die niet hetzelfde niveau aan gegevensbescherming bieden als het land waarin u bent gevestigd . Indien wij een dergelijk overdracht doen, zullen wij, of onze verkopers, al naar gelang hetgeen van toepassing is, zorgen voor de juiste beveiligingsmaatregelen zoals de geldende wetgeving vereist om te waarborgen dat uw informatie beschermd is. Meer informatie over Internationale Gegevensoverdrachten van uw persoonsgegevens staat hieronder vermeld.

   Wanneer we uw persoonlijke informatie delen voor onze legitieme belangen, kunt u bezwaar maken tegen deze openbaarmaking. Houd er rekening mee dat wanneer u bezwaar maakt tegen openbaarmaking van uw persoonlijke informatie voor de legitieme belangen van CBRE, dit van invloed kan zijn op de diensten die wij u verlenen. Meer informatie over Uw rechten staat hieronder.

   Wettelijk gelieerde entiteiten:

   Indien CBRE fuseert, of in het geval van een overdracht van onze activa, Website of activiteiten, kan CBRE uw persoonsgegevens openbaar maken of overdragen in verband met een dergelijke transactie. Bij een dergelijke overdracht zal CBRE u via e-mail of door het plaatsen van een opvallende kennisgeving op onze Website daarvan op de hoogte brengen, 30 dagen voorafgaand aan elke dergelijke wijziging van eigendom van CBRE die zou leiden tot een wijziging van beheer van uw persoonsgegevens. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met bij CBRE aangesloten bedrijven om diensten aan u te kunnen leveren of aanbieden.

   Wettelijk opgelegde openbaarmaking:

   Wij zullen uw persoonsgegevens ook openbaar maken wanneer wij dit volgens de wet verplicht zijn te doen, bijvoorbeeld in reactie op een beschikking of dagvaarding van de rechtbank of een andere wettelijke verplichting, in reactie op wettelijke verzoeken door openbare autoriteiten, om te voldoen aan de nationale veiligheid of vereisten van wethandhavingsinstanties, of in speciale gevallen waar wij een reden hebben om te geloven dat het openbaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor het identificeren van, contact opnemen met of het instellen van een rechtsvordering tegen iemand die onze rechten of eigendommen schendt of verstoort (ongeacht of dit bedoeld of onbedoeld is).

  6. Internationale gegevensoverdrachten

   Verwerking in de VS en elders door registratie op deze Website

   CBRE is een internationaal bedrijf. Wij kunnen de persoonsgegevens die wij van u verzamelen, overdragen aan ontvangers, en uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in andere landen dan het land waarin de informatie oorspronkelijk is verzameld, waaronder de Verenigde Staten en elders, die mogelijk minder strenge gegevensbeschermingswetten hebben dan het land waarin u oorspronkelijk de informatie heeft verstrekt.

   Wanneer wij uw informatie overdragen naar andere landen dan het land waarin de informatie oorspronkelijk werd verzameld, zullen wij de informatie beschermen zoals beschreven in dit beleid of zoals is bekendgemaakt aan u op het moment dat de gegevens werden verzameld (bijvoorbeeld via programmaspecifieke privacykennisgevingen) en zullen wij voldoen aan alle van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetten bij het uitvoeren van dergelijke overdrachten.

   Als u zich bevindt in een jurisdictie buiten de VS, is de overdracht van persoonlijke informatie noodzakelijk om u de gevraagde informatie te verstrekken en/of om een aangevraagde dienst uit te voeren. Voor zover wettelijk toegestaan, vertegenwoordigt uw verzoek tevens uw toestemming voor de grensoverschrijdende overdracht.

   Met betrekking tot overdrachten afkomstig uit de Europese Economische Ruimte naar de Verenigde Staten en andere jurisdicties buiten de EER:

   • Amerikaanse bedrijven aangesloten bij CBRE hebben een EU-VS Privacy Shield en Zwitserland-VS Privacy Shield certificering, en

   • CBRE heeft standaard contractbepalingen van de EU ondertekend ten aanzien van persoonsgegevens die worden verzameld in de Europese Economische Ruimte en overgedragen aan CBRE in de Verenigde Staten en elders.

   Waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving kunt u om meer informatie vragen over de veiligheidsmaatregelen die we hebben genomen om de overdracht van uw gegevens naar buiten de EER te waarborgen door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven.

   Privacy Shield-certificering:

   CBRE voldoet aan het EU-US Privacy Shield kader en het Swiss – US Privacy Shield kader zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel ten aanzien van persoonsgegevens die worden verzameld door bij CBRE aangesloten bedrijven of zakelijke klanten gevestigd in de Europese Economische Ruimte en/of het Verenigd Koninkrijk en/of Zwitserland en overgedragen aan CBRE, Inc. en aan zijn in de Verenigde Staten gevestigde aangesloten bedrijven in volledig eigendom, waaronder CBRE Global Investors LLC, CBRE GWS Puerto Rico Inc., CBRE Clarion Securities LLC, CBRE Security Services, Inc., CBRE Heery, Inc., CBRE HMF, Inc., CBRE Multifamily Capital, Inc., CBRE Capital Markets, Inc., CBRE Technical Services, LLC, CBRE Hana Operations, LLC, Forum Analytics, LLC en Trammell Crow Company LLC in de Verenigde Staten (“ CBRE VS ”). Dit beleid vormt een aanvulling op de gegevensbeschermingskennisgevingen die klanten en contactpersonen van klanten kunnen hebben ontvangen. CBRE heeft aan het Ministerie van Handel bevestigd zich te houden aan de Privacybeschermingsbepalingen van kennisgeving, keuze, rekenschap voor verdere doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit en doelbeperking, toegang, beroep, handhaving en aansprakelijkheid. Indien er eender welke strijdigheid is tussen de voorwaarden van dit beleid en de Privacy Shield-bepalingen, zullen de Privacybepalingen gelden. Voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en om ons certificaat te zien, gaat u naar https://www.privacyshield.gov/ . CBRE is onderworpen aan onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission in verband met handhaving van de Privacy Shield-vereisten.

   Openbaarmaking en aansprakelijkheid voor verdere overdracht:

   CBRE is verplicht persoonsgegevens bekend te maken op wettelijk verzoek van overheidsinstanties, waaronder het voldoen aan de nationale veiligheid of de vereisten van wethandhavingsinstanties. CBRE kan, zoals hierboven bekendgemaakt in Derden met wie wij uw persoonlijke informatie delen , persoonsgegevens doorgeven aan derden. CBRE blijft volgens de Privacy Shield-bepalingen aansprakelijk als een derde dergelijke persoonsgegevens verwerkt op een manier die inconsistent is met de bepalingen, tenzij we bewijzen dat we niet verantwoordelijk zijn voor het voorval dat aanleiding geeft tot de schade.

   Onafhankelijk beroep van klachten over Privacy Shield:

   Conform de bepalingen van het EU-VS en Zwitserland-VS Privacy Shield, zet CBRE zich in om klachten over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonsgegevens op te lossen. Personen uit de EU, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland met vragen of klachten inzake het Privacy Shield-beleid, dienen eerst contact op te nemen met CBRE op: [email protected] .

   Verder verbindt CBRE zich ertoe onopgeloste Privacy Shield-klachten door te verwijzen naar JAMS, een alternatieve partij in geschillenbeslechting die is gevestigd in de Verenigde Staten. Indien u geen tijdige kennisgeving van ons ontvangt over uw klacht, of indien wij uw klacht niet naar uw tevredenheid hebben afgehandeld, kunt u contact opnemen met of gaan naar https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield voor meer informatie of voor het indienen van een klacht. De diensten van JAMS worden kosteloos aan u verstrekt. U heeft onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om een beroep te doen op een bindende arbitrage voor klachten ten aanzien van Privacy Shield-naleving die niet door JAMS zijn opgelost. Ga voor meer informatie over bindende arbitrage naar: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

  7. Beveiliging

   CBRE streeft ernaar de beveiliging van uw persoonsgegevens en uw keuzes voor het beoogde gebruik te beschermen. Wij maken gebruik van Secure Socket Layers of SSL-technologie om het versturen van gevoelige persoonsgegevens, zoals uw creditcardnummer, te beschermen. Wij slaan uw persoonsgegevens op een beveiligde server op en gebruiken procedures die ontwikkeld zijn om de persoonsgegevens die wij verzamelen, te beschermen tegen onbevoegd gebruik, vernietiging, gebruik, modificatie of openbaring.

   Hoewel wij commercieel redelijke beveiligingsvoorzorgsmaatregelen nemen (en eisen dat onze externe dienstleveranciers dit ook doen) ten aanzien van uw persoonsgegevens die zijn verzameld en opgeslagen op de Website, kunnen wij door de open aard van het internet niet garanderen dat eender welke van uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen op onze servers, of zijn overgedragen naar en van een gebruiker, volledig vrij zijn van onbevoegde toegang en wij vrijwaren ons van elke aansprakelijkheid voor diefstal, verlies, onbevoegde toegang, schade, onderschepping van gegevens of communicaties. Door gebruik te maken van de Website erkent u dat u deze risico's kent en accepteert .

  8. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke informatie

   We bewaren de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen slechts zolang als nodig is voor het doel waarvoor die informatie werd verzameld, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. We nemen stappen om ervoor te zorgen dat wanneer we uw persoonlijke informatie niet meer nodig hebben, we deze uit onze systemen en gegevens verwijderen en/of anonimiseren zodat u niet meer geïdentificeerd kunt worden (tenzij we uw informatie moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen).

  9. Uw privacyrechten

   Marketingcommunicaties:

   Wanneer u zich registreert op deze Website, kunnen wij u vragen of u e-mail en elektronische communicaties van ons wenst te ontvangen, zoals aanbiedingen, nieuws, rapporten en andere promotionele communicaties. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van dergelijke communicaties op elk gewenst moment intrekken of zich hiervoor af melden door contact met ons op te nemen via onderstaande wijze.

   Daarnaast heeft u, waar wij uw persoonlijke informatie verwerken voor onze legitieme belangen, het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking. Houd er rekening mee dat wanneer u bezwaar maakt tegen dit soort verwerkingen, dit invloed kan hebben op ons vermogen om taken uit te voeren zoals vermeld in dit beleid.

   U kunt contact met ons opnemen:

   (a) via de telefoon , op +1 877 227 3330 of via de fax , op +1 212 618 7085

   (b) door de afmel d- of uitschrijfinstructie te volgen, zoals vermeld in de tekst van elke marketing-e-mail van ons

   (c) door ons een e-mail te sturen naar [email protected] , inclusief een kopie van de e-mail die u heeft ontvangen en door "verwijderen" in de onderwerpregel van uw e-mail te schrijven

   • Indien u bent gevestigd in Europa, het Midden-Oosten of Afrika , kunt u ons ook een e-mail sturen naar EMEA. [email protected] , inclusief een kopie van de e-mail die u heeft ontvangen en door "verwijderen" in de onderwerpregel te schrijven

   • Indien u bent gevestigd in Azië of de Pacific , kunt u ons ook een e-mail sturen op [email protected] , inclusief een kopie van de e-mail die u heeft ontvangen en door "verwijderen" in de onderwerpregel van uw e-mail te schrijven

   (d) via de post : CBRE, Inc., 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, VS, ter attentie van: Global Director, Data Privacy

   Uw keuze om geen nieuwsbrieven of promotionele of marketingcorrespondentie te ontvangen van ons, zal niet (i) uitsluiten dat wij via e-mail of op andere wijze met u corresponderen over uw bestaande of vroegere relatie met ons, en niet (ii) uitsluiten dat wij, inclusief onze werknemers, opdrachtnemers, agenten en andere vertegenwoordigers toegang hebben tot uw persoonsgegevens en deze inzien tijdens het onderhouden en verbeteren van de Website.

   Toegang tot uw persoonsgegevens aanvragen en andere rechten:

   U kunt ook rechten hebben onder de toepasselijke wetgeving om te verzoeken om inzage, toegang, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens die in ons bezit zijn, en om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Indien dat het geval is, dan kunt u dit doen door een verzoek in te dienen op het CBRE-portaal inzake de rechten van gegevensbetrokkenen of uw verzoek indienen op [email protected] .

   Onafhankelijk beroep voor klachten over Privacy Shield:

   Informatie over een onafhankelijk beroep voor klachten over Privacy Shield vindt u hierboven.

  10. Wijzigingen in dit beleid

   Wij zijn een snel evoluerende, wereldwijde onderneming. We zullen dit beleid blijven beoordelen ten opzichte van nieuwe technologieën en diensten, zakelijke praktijken en ook de behoeften van onze klanten, en van tijd tot tijd zoals vereist wijzigingen aanbrengen in dit beleid. Als we enige wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we hier veranderingen aanbrengen en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we een meer prominente kennisgeving verstrekken (waaronder, voor bepaalde diensten, e-mailmeldingen van beleidswijzigingen).

  11. Functionaris voor gegevensbescherming

   We hebben, in overeenstemming met de lokale wetgeving, functionarissen voor gegevensbescherming (“DPO's”) aangesteld voor onze dochterondernemingen in Duitsland. We hebben ook een DPO aangesteld in Frankrijk. Als u vragen of opmerkingen heeft over ons beleid of onze praktijken inzake persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met de juiste DPO met behulp van de volgende contactgegevens:

   CBRE Gmbh, CBRE PREUSS VALTEQ Gmbh en CBRE Capital Advisors Gmbh

   [email protected]

   CBRE Global Investors Germany GmbH

   [email protected]

   CBRE GWS Industrial Services GmbH

   CBRE GWS IFM Industrie GmbH

   [email protected]

   Frankrijk

   [email protected]

 2. Cookiebeleid - Automatische verzameling van gegevens

  Door op onze Website te browsen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

  Wat is een Cookie:

  Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer, telefoon of ander apparaat plaatst, met informatie over uw wijze van navigeren op die website. Cookies maken browsen mogelijk en maken het gebruiksvriendelijker. Een cookie bevat de naam van de server waarvan het afkomstig is, het expiratietijdstip van het cookie en een waarde – gewoonlijk een willekeurig gegenereerd uniek nummer. Cookies leiden niet tot toegang tot of schade aan uw computer.

  1. Ons gebruik van cookies

   Hoe wij cookies gebruiken:

   We gebruiken browsersessiecookies, wat tijdelijke cookies zijn die gewist worden uit het geheugen van uw apparaat wanneer u uw internetbrowser sluit of uw computer uitschakelt, en permanente cookies, die op uw apparaat worden opgeslagen totdat ze verlopen, tenzij u ze voor die tijd verwijdert. We groeperen browsercookies op onze website in drie categorieën, die u kunt beheren via onze Voorkeursmanager voor cookies:

   • Vereiste cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de basisfuncties van deze website mogelijk te maken, bijvoorbeeld om vast te stellen dat u een geldige gebruiker bent, om ervoor te zorgen dat niemand anders tegelijkertijd kan inloggen op uw account vanaf een andere computer en om ons te helpen u beter van dienst te zijn op basis van uw registratievoorkeuren. Met deze cookies kunt u ook uw cookievoorkeuren selecteren.

   • Functionele cookies: Deze cookies stellen ons in staat om uw gebruik van de website te analyseren om onze prestaties te evalueren en te verbeteren. Ze kunnen ook gebruikt worden om een betere klantervaring op deze website te bieden. Ze geven ons bijvoorbeeld informatie over hoe onze website wordt gebruikt, en helpen ons om promoties of enquêtes die we uitvoeren te faciliteren.

   • Advertentiecookies: Deze cookies kunnen worden gebruikt om gegevens met adverteerders te delen, zodat de advertenties die u ziet relevanter voor u zijn, u bepaalde pagina's met sociale netwerken kunt delen, of u opmerkingen op onze website kunt plaatsen.

   Cookies worden niet gebruikt voor het opslaan van gevoelige gegevens:

   De cookies die wij gebruiken, slaan geen gevoelige persoonsgegevens op zoals uw adres, uw wachtwoord of uw creditcardgegevens.

  2. Volgen van prestaties

   Wij gebruiken soms cookies evenals volgtechnologie, zoals web bakens, in de promotie-e-mails die wij naar onze leden sturen of de advertenties voor onze Website. Deze prestatie volginstrumenten helpen ons te volgen of een e-mailontvanger een bepaalde gebeurtenis heeft voltooid, zoals het inschrijven voor een gratis proefperiode. Dergelijke informatie is niet-persoonlijk identificeerbaar en wordt in samengevoegde vorm verzameld. Wij maken soms gebruik van externe dienstverleners om ons te helpen bij het volgen van activiteit binnen onze Website. Deze externe partijen maken gebruik van tijdelijke cookies en/of web bakentechnologie om deze vorm van volgen te faciliteren, maar de gegevens worden niet gevolgd op een persoonlijk identificeerbare wijze. Derden waarvan de producten of diensten toegankelijk zijn op onze Website kunnen ook gebruikmaken van cookies, en wij adviseren u om hun privacybeleid te controleren op informatie over hun cookies en andere privacypraktijken.

   Voor meer informatie over de cookies van derden op onze website, of over uw keuze om uw informatie niet te laten gebruiken door derden, kunt u contact opnemen met ons via [email protected]

  3. Uw cookievoorkeuren beheren

   Voorkeursmanager voor cookies:

   Met onze voorkeursmanager kunt u ons gebruik van cookies, met uitzondering van de vereiste cookies, beperken. Als u onze voorkeursmanager gebruikt op een mobiel apparaat, verwerken we de reclame-ID van uw apparaat. Wanneer u onze voorkeursmanager opent, worden permanente cookies ingesteld door de advertentienetwerken die in onze voorkeursmanager staan vermeld, om uw voorkeuren te respecteren als u ervoor kiest om geen op interesse gebaseerde advertenties te ontvangen. Als u uw browsercookies wist, zullen alle cookies verwijderd worden, inclusief de afmeldingscookies die door de bedrijven zijn ingesteld. U moet de afmeldingstool opnieuw openen om uw voorkeuren opnieuw in te stellen. Onze cookies kennen alleen uw laatste reeks voorkeuren, en geven de huidige status van cookies niet weer in uw browser.

   Do-not-track:

   We reageren momenteel niet op “do-not-tracksignalen” vanuit uw browser. Ons gebruik van trackingtechnologieën kan in plaats daarvan worden beheerd via onze Voorkeursmanager voor cookies.

   Het gebruik van cookies op deze Website vermijden:

   Indien u helemaal niet wilt dat wij cookies gebruiken op uw apparaten, moet u voordat u op onze Website gaat navigeren, eerst het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen en vervolgens de opgeslagen cookies verwijderen in uw browser die verband houden met deze Website.

   Verder gebruik van cookies uitschakelen en voorkomen:

   U kunt op elk gewenst moment cookies op deze Website beperken, blokkeren of verwijderen door de configuratie van uw browser te wijzigen. Hoe u dit moet doen en meer informatie over cookies vindt u op: https:/ /www.allaboutcookies.org/ . Bovendien kunt u, omdat elke browser andere instellingen en configuraties heeft, de cookie-instellingen gewoonlijk aanpassen in het menu "Voorkeuren" of "Tools". Het menu "Help" van uw browser kan aanvullende informatie verstrekken.

 3. Contact

  Het staat u altijd vrij contact met ons op te nemen als u vragen heeft of zich zorgen maakt over dit beleid, over ons gebruik van de Website, of indien u uw persoonsgegevens wilt uitsluiten van onze directe marketingdoeleinden. Onze standaard bedrijfspraktijk is om communicaties van onze Websitebezoekers te bewaren om ons te helpen ieder van u beter van dienst te zijn.

  U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected] .com of door ons een brief te schrijven te 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, VS, ter attentie van: Global Director, Data Privacy.

  Bezoekers in Europa, het Midden-Oosten of Afrika:

  Indien u bent gevestigd in Europa, het Midden-Oosten of Afrika kunt u ons ook een e-mail sturen op [email protected] of schrijven naar St. Martins Court, 10 Paternoster Row, Londen EC4M 7HP, Verenigd Koninkrijk, ter attentie van: EMEA Director, Data Privacy.

  Bezoekers in Azië of de Pacific:

  Indien u bent gevestigd in Azië of de Stille Zuidzee, kunt u ons ook een e-mail sturen op [email protected] of een brief schrijven naar 15/F M1 Tower, 141 H.V. Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City, Filipijnen 1227, ter attentie van: APAC Senior Manager, Data Privacy.