We gebruiken een combinatie van lokale kennis en wereldwijde expertise om u te voorzien van het beste ontwikkelingsadvies voor commerciële, gemengde en residentiële vastgoedprojecten in België en Luxemburg.

Wij kunnen u de expertise bieden die u nodig hebt om de maximale waarde van elke scenario te bereiken, zowel voor de haalbaarheid en samenstelling van de site, aan- en verkoop, publiek-private samenwerking als de herschepping van uw activa.

  • Haalbaarheidsstudie: Evaluatie van de bestaande situatie en definitie van het ontwikkelingspotentieel. We zullen u voorzien van financiële modellering, budgetscenario-analyse, kasstroom en timing.
  • Ontwikkelingsscenario's: Advies over de conversie van uw eigendom. Wij analyseren complexe ontwikkelingsstructuren, waaronder bijvoorbeeld publiek-private samenwerkingsstructuren.
  • Juridisch en stadsplanning advies: Contacten onderhouden met relevante overheidsinstanties en andere belanghebbenden vanuit de publieke sector.
  • Synergieën in alle activaklassen: Advies over mogelijkheden voor gemengd gebruik in samenwerking met onze kantoor-, residentieel-, commercieel- en hotel-teams.